menu
Word Lid
De kilometerheffing opnieuw op de agenda: “Een nieuwe bocht vanN-VA?”

Het Vlaams Belang stelt vast dat uitgerekend N-VA de kilometerheffing voor personenwagens opnieuw op de politieke agenda zet. Opvallend, want net voor de Vlaamse verkiezingen van 2019 begroef diezelfde partij de kilometerheffing nog onder druk van de publieke opinie. “Ik stel vandaag vast dat het Vlaams Belang nog de enige partij is durft op te komen voor de automobilist, die steeds meer misbruikt wordt als melkkoe”, zei Anke Van dermeersch in het Vlaams Parlement.

​​

​​In de vorige legislatuur waren er vergevorderde plannen van de Vlaamse regering om een gebiedsdekkende kilometerheffing in te voeren - inclusief onderzoeken en proefprojecten. Volgens die plannen ven toenmalig mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) zou elke automobilist bij elk traject op Vlaamse wegen via gps-tracking gevolgd worden, op basis waarvan hij dan de factuur voorgeschoteld zou krijgen. Zowat alle partijen waren voorstander. Na een welgemikte campagne van het Vlaams Belang tegen die kilometerheffing werden de plannen echter begraven bij “gebrek aan draagvlak bij de bevolking”. N-VA en Open Vld beloofden daarbij ook om deze legislatuur geen kilometerheffing te zullen invoeren.

​​“We leven al in het land met de hoogste belastingen. Er mogen dus geen nieuwe belastingen en taksen bijkomen”

​​

​​Uitgerekend N-VA kwam vorige week terug op die belofte. Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) noemde naar aanleiding van een bedrijfsbezoek de invoering van “eenkilometerheffing of taks op elektrische wagens onvermijdelijk”. In het Vlaams Parlement trok Anke Van dermeersch(Vlaams Belang) van leer tegen deze klaarblijkelijke nieuwe bocht van N-VA. “Zowel u, als minister, maar ook uw partij heeft de voorbije jaren reeds uitspraken gedaan tégen de kilometerheffing, en ook tegen het invoeren van nieuwe belastingen”, stelde ze. “Nu accijnzen en btw op brandstof door de elektrificatie van de wagens zullen wegvallen - of aanzienlijk verminderen - staat u plots terug open voor de kilometerheffing.”

​​

​​“We leven al in het land met de hoogste belastingen”, argumenteerde ze verder, “Maar de Vlaamse Regering wil nu blijkbaar nog meer verdoken belastingen en taksen invoeren, enkel en alleen om de zelfgemaakte putten te dichten.” Het Vlaams Belang wees eerder al naar een studie van de Vlaamse overheid die aantoont dat de kilometerheffing het autorijden 12 tot 17 procent duurder zou maken, waarvan vooral de werkende Vlaming die veel kilometers rijdt - omdat hij bijvoorbeeld in West-Vlaanderen of Limburg woont, maar in Brussel werkt - het slachtoffer zou zijn.

​​

​​“Ik dacht dat het Vlaams Belang en de N-VA deze legislatuur de partijen waren die voor de belastingbetaler ende automobilist opkwamen, maar vandaag blijkt enkel het Vlaams Belang dit nog te doen”, besloot Van dermeersch.

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF